Siirry sisältöön
Sveaborg - Samtiden och eftervärlden
20,00 €

Kauppias

Ehrensvärd seura ryguidebooking@suomenlinnatours.com09 68999850Y-tunnus:0220249-0 Kauppiaan ehdot

År 1747 fattades besluttet att anlägga en fästning på Vargskärsholmarna utanför Helsingfors. Fästningsbygget inleddes genast följände år under ledning av artillerilöjtnanten Augustin Ehrensvärd. År 1998 firas fästningen Sveaborgs 250-års jubileum. Samfundet Ehrensvärd vill uppmärksamma jubileumsåret med denna samling artiklar som ger nya, färska inblickar i Sveaborgs historia, men även dess nutid och framtid. Boken belyser bland annat fästningsprojekts anknytning till 1700-talets internationella politik, Sveaborgs förankring i upplysningens idévärld och livet på det ryska Sveaborg. Dessutom presenteras tolkningar på Sveaborgs materiella miljö, namnskicket på ön samt Sveaborg i skönlitteraturen.

Sveaborg - Samtiden och eftervärlden. Magdalena at Hällström ja Minna Sarantola-Weiss (toim.) (Samfundet Ehrensvärd rf, 1998).
240 sivua.