Go to content
29,00 €

Merchant

Ehrensvärd seura ry guidebooking@suomenlinnatours.com 09 68999850 Company id: 0220249-0 Merchant terms

Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n sotajoukoissa palveli erityinen kartoitusyksikkö, joka valmisti Carl Nathaniel af Klerckerin johdolla vuosina 1776-1805 Etelä-Suomesta kartaston. Sen osa oli Suomenlahden rannikkoa Kymijoelta Ahvenanmaalle kuvaava erilliskartasto, jossa rannikkoalueiden merikartat oli yhdistetty maa-alueiden topografiseen karttaan. Kauniit, käsin piirretyt ja väritetyt kartat sisältävät suuren määrän yksityiskohtaista navigointitietoa: matalanvedenalueet, karikot, laivaväylät ja luotaamalla mitattuja syvyysukuja. Teos esittelee karttalehdet Loviisasta Porkkalanniemen länsireunalle ensimmäistä kertaa.

Kuninkaallinen merikartasto 1791-1796. C.N. af Klerckerin johtama kartoitustyö Suomenlahdella. Erkki-Sakari Harju & Heikki Tiilikainen (toim.). (AtlasArt 2009).
144 sivua.