Gå till innehåll
Sveaborg Tre riken – en fästning 1748–2021
35,00 €

Säljare

Ehrensvärd seura ryguidebooking@suomenlinnatours.com09 68999850Organisationsnummer:0220249-0 Handelsvillkor

Riksarkivet och Samfundet Ehrensvärd har utarbetat en festpublikation som berättar om olika skeden i Sveaborgs historia, från Konungariket Sveriges tid till nutiden. Publikationen, som redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen, hyllar Samfundet Ehrensvärds verksamhet som firar sin hundraåriga historia, samt stödjer Sveaborg Tre riken - en fästning -utställningen som öppnas vid Sveaborgmuseet och Riksarkivet 12.5.

Publikationen består av cirka 30 artiklar som berättar om historiens vändpunkter på Sveaborg, om livet på ön samt om människor som bott och verkat där. I egna avsnitt berättas om maktskiftet när fästningen varit en del av Konungariket Sverige och blir en rysk fästning, samt händelserna under tiden när Finland blev självständigt, från fångläger till bas för flottan och kustartilleriet, och vidare till att vara en turistmål och en egen stadsdel. Dessutom beskriver publikationen de krigsoperationer som Sveaborg blev delaktigt i, bland annat Gustav III:s krig, Krimkriget samt under Sveaborgsrevolten 1906. Verket lyfter också fram personer som verkat på Sveaborg såsom Augustin Ehrensvärd som ledde byggnadsarbetet på Sveaborg, samt skeppskonstruktör och grundaren av Sveaborgs skeppsvarv Fredrik Henrik af Chapman. En av artiklarna tillägnas naturligtvis Samfundet Ehrensvärd som firar sitt jubileumsår och dess historia. Publikationen Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021 ges ut på finska och svenska.