Go to content
25,00 €
25,00 €
15,00 €
7,00 €
Boka

Säljare

Ehrensvärd seura ry guidebooking@suomenlinnatours.com 09 6841850 Organisationsnummer: 0220249-0 Handelsvillkor

Kanonsluparna var i slutet av 1700-talet utvecklade krigsfartyg, som byggdes i tiotal på Sveaborgs skeppsvarv. Den nya kanonslupen baseras på ritningar utfärdade av båtarkitekten Fredrik Henrik af Chapman och gamla dokumentkällor från Svenska flottans ritningskontor. Skeppet byggdes med traditionella byggnadsmaterial och byggnadsmetoder på Sveaborgs varv (2010-2014). Rundturerna med kanonslupen erbjuder unika havsresor med historiska farkoster samt en känsla av historiens vingslag på ett intressant och inlevelserikt sätt.

Tidsåtgång och avreseplats:
Seglingen varar ca: 1h45min. Seglingarna utgår från bryggan vid Vedkajen, Helsingfors.