Go to content
Konst, seder och bruk- tur för grupper
[]

Under turen får deltagarna höra om officerernas och handelmännens vardag och fest samt om deras konstintresse. Dessutom berättar guiden om de hantverkare som verkat på fästningen. Gruppen får bekanta sig bl.a. med Ehrensvärdmuseet, Stora Borggården och Pipers park.

Turen ordnas på beställning för grupper året runt.

Turen tar ca 1,5 timmar.

Grupper med 1-10 deltagare 230 € / grupp, 11-20 deltagare 290 € / grupp, grupper med 21-30 deltagare 350 € / grupp
Skolgrupper 180 € grupp

Förfrågningar och beställningar för grupper: guidebooking@suomenlinnatours.com