Go to content
70,00 €

Säljare

Ehrensvärd seura ry guidebooking@suomenlinnatours.com 09 68999850 Organisationsnummer: 0220249-0 Handelsvillkor

Svenska marinen firar sitt 500-årsjubileum den 7 juni 2022. Fram till freden i Fredrikshamn år 1809 var flottan gemensam för Sverige och Finland. Svenska marinens 500-årsjubileum är vår gemensamma högtid och Samfundet Ehrensvärd på Sveaborg vill ge sitt eget bidrag till jubileumsåret.

Samfundet Ehrensvärd publicerar Elias Martins skisshäfte och Adolf Erik Geetes rithäften i två bibliofilupplagor om 200 numrerade exemplar. Elias Martins skisshäfte och Adolf Erik Geetes rithäfte är en del av Sveriges och Finlands gemensamma dokumentära kulturarv.

Elias Martin hör till 1700-talets främsta landskapsmålare och startade sin konstnärskarriär på Sveaborg. Bland hans mest kända oljemålningar finns flera verk av skärgårdsflottan och amiral Fredrik Henrik af Chapmans nya skepp.

Fortifikationslöjtnanten Adolf Erik Geete dokumenterade Sveaborgs fästningsverk och gjorde tekniska ritningar av byggnader och bl.a väderkvarn. Från hans verk kan byggandet av 1700-talets största svenska fästning avläsas i detalj.

Försäljningsintäkterna av publikationerna används till fullt belopp för att stödja kanonslupen Dianas deltagande i den svenska marinens 500-årsjubileum i Stockholm i juni 2022.

Författare Päivi Happonen och Carita Wilenius-Rantala

Boken utgivs 12.5.2022

 

Leveranssätt

Nouto
Postavgift 10,00 €