Go to content

Med tiden förvandlades fästningen allt mer till en garnisonsstad, där man kunde möta så väl ryska köpmän i sina små bodar som ortodoxa präster i den nya Nevski kyrkan. Under den ca 110 år långa perioden upplevdes tägårdsfester, krig och ett dramatiskt uppror. Under guidningen får gruppen bekanta sig med denna fascinerande tidsperiod.

Turen ordnas på beställning för grupper året runt.

Turen tar ca 1,5 timmar.

Grupper 1-25 deltagare 290 € / grupp

Skolgrupper 155 € grupp (max 25 deltagare/ guide)

Förfrågningar och beställningar för grupper guidebooking@suomenlinnatours.com