Go to content

(…) har rättnu ingenting att berätta men jag ska endå skrifva och om intet annat endast Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka, Kicka (…)

Så skriver August Ehrensvärds son Carl August i sitt brev åt sin maka Kickan 11 juni 1790. Carl August Ehrensvärd, 45 år gammal generalamiral, fortsätter sitt brev med ytterligare 59 stycken ”Kicka”. Han var förälskad.

Under den guidade turen ”Med hjärtliga hälsningar från Sveaborg” hör vi berättelser om kärlek och vad allt det innebar under 1700-talet. Under turen bekantar vi oss med Carl August och ”Kickan” vars riktiga namn var Sofie Sparre. Vi får också höra om en grupp andra historiska personer som verkade på Sveaborg. Bland dem finns kaptener, skeppsbyggmästare, änkor, sambon, hushållerskor – men även ihärdiga friare, skissare av erotiska bilder, utomäktenskapliga barn och deras föräldrar. Genom deras berättelser får vi en inblick i 1700-talets intima sfärer, kärlek, relationer och normer. 1700-talets verklighet var mångfaldig, och på sitt eget sätt kanske mer tillåtande än vi kan tänka oss.

Varför var skeppsbyggmästaren Chapman tvungen hitta en far åt sina egna barn? Var mademoiselle Bromell hushållerska eller sambo? Hur friar man och firar bröllop i kapten Tresmeders stil?


Pris 290 € / grupp (grupper 1-25 deltagare), 350 € / grupp (grupper 25-35 deltagare)

Förfrågningar och beställningar för grupper: guidebooking (at) suomenlinnatours.com / Tel. 09 684 1850
 

Ovanstående citat från:

Carl August Ehrensvärd. Brev till Kickan. P.A. Nordstedt & Söners Förlag. Stockholm 1971.