Go to content

Kanonslupen Diana har stora täljda träåror, så att fartyget kan ros på samma satt som dess föregångare under upplysningstiden. En roddövning med slupen i vattnen närmast runt Sveaborg, blir ett spännande äventyr för gruppen, som med gemensamma muskelkrafter vill sätta fartyget i rörelse. Deltagandet i rundturen kräver en bra grundkondition samt stadiga låga skor och klädsel som lämpar sig för motion. Rundturen varar från tre timmar. Till roddturen kan ni boka en historisk karaktär som sätter takten för rodden. Gruppens storlek får vara max 36 personer beroende på programmet. Pris från 1500 euro + moms 10%

Förfrågningar: guidebooking@suomenlinnatours.com