Go to content

Resan tar ungefär en halv timme när fartyget körs med motorer. Gruppens storlek får vara är max 40 personer. Priset är från 900 euro + moms 10% / riktning (max 1 timme). Förfrågningar och bokningar:  guidebooking@suomenlinnatours.com