Go to content
5,00 €
2,00 €
5,00 €

Säljare

Ehrensvärd seura ry guidebooking@suomenlinnatours.com 09 68999850 Organisationsnummer: 0220249-0 Handelsvillkor

Ehrensvärdmuseet ligger vid den ursprungliga borggården i Komendanthuset. Huset beboddes först av Sveaborgs grundare, komendant Augustin Ehrensvärd. Museets interiör beskriver hur en fästningskomendants kvarter såg ut på 1700-talet. Komendanthuset är ett bra exempel på hur bostäder och försvarsbyggnader förenades på Sveaborg. Huset fungerade som bostad och ämbetsrum för fästningens komendant fram till år 1855, då hälften av byggnaden gick förlorad i Krim-krigets bombardemang.

Samfundet Ehrensvärd rf. gjorde år 1927 ett förslag om att grunda ett museum i de rummen i komendanthuset som hade varit Ehrensvärds bostad. Museet öppnade år 1930.

Utställningen visar bl.a. porträtt, möbler och fartygsmodeller.


Biljetter:
5 euro/vuxna och 2 euro/barn (7-17 år)
Gratis med Helsingforskortet och Museikortet.

Ehrensvärd-museets öppethållningstide 2022:

  • 7. - 31. Maj dagligen kl. 10 -16
  • Juni - Augusti dagligen kl. 10:30 - 13:00 och 13:30 – 17:30
  • September lördag och söndag  kl. 10 -16