Suomenlinna Experince filmen

Sveaborg hör till de främsta sjöfästningarna i världen och kallades i tiden till och med för Nordens Gibraltar. “Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Pris 7,00 € vuxna, 4 € barn (under 7 år gratis).
Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.