Go to content

Historiska karaktärer tar med gruppen till ett äventyr under Gustav III:s krigstid. I föreställningen förbereder amiral Fredrik Henrik af Chapman och kapten Carl Fredrik Arnkihl utresan till havs för Sveaborgs skärgårdsflotta och de behöver hjälpande krafter till besättningen. Deltagarna får en livfull erfarenhet av hur det var att segla på farkosten för mer än 200 år sedan. Språk: finska, svenska och engelska. Gruppens storlek får vara är max 40 personer. Pris från 1500 euro + moms 10%. Förfrågningar: guidebooking@suomenlinnatours.com